Avís legal

Responsable. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

L'informem que Wekonnect Technologies S.L.U, amb CIF B66740952 i domicili al C / Sant Antoni Maria Claret, 2, 08358, Arenys de Munt. Podeu contactar per correu electrònic a info@wekonnect.eu.

 

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades està basada en el consentiment que se li sol·licitarà en els diferents formularis de contacte. L'usuari que faciliti dades personals través dels diferents formularis del web de Menumenu (marca registrada d'Wekonnect Technologies, SLO), està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d'ara endavant les Dades Personals). La informació personal que ens faciliti passarà a ser introduïda en un tractament sota la responsabilitat de Wekonnect Technologies, i es mantindrà confidencial i protegida.

En aquest sentit, Wekonnect Technologies informa els usuaris que, en compliment de l'RGPD 679/2016 disposa d'un Registre d'Activitats. Per tot això, l'usuari accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que Wekonnect Technologies tracti les seves dades personals de forma automatitzada i incorpori en el tractament de dades amb la finalitat de poder-li respondre les consultes que vostè plantegi, i prestar i oferir els seus serveis . En l'epígraf finalitat li detallem àmpliament amb quina finalitat Wekonnect Technologies tractarà les seves dades personals.

Aquesta política de privacitat descriu la recopilació i l'ús que fem de la seva informació personal. Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades obligatòries per a utilitzar tots els formularis.

 

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

Tota la informació personal, dades de caràcter personal, que tenim de vostè ens l'ha facilitat a través dels diferents formularis de contacte o en els correus electrònics.

Dades que es sol·liciten en el formulari de contacte:

Nom
Correu electrònic

Visita la web de Menumenu no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

L'usuari tindrà l'opció de prestar la seva acceptació i consentiment al tractament de les seves Dades Personals per part de Wekonnect Technologies de conformitat amb la present Política de Protecció de Dades. No obstant, si no accepta els termes de la Política de Protecció de Dades que se li demani en les diferents caselles de validació inequívoca de consentiment, no podrà utilitzar els formularis de contacte.

Wekonnect Technologies prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin Dades Personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menor de divuit anys i no haver dit consentiment, no faciliti Dades Personals a Wekonnect Technologies ni utilitzi els nostres serveis.

L'usuari haurà de facilitar Wekonnect Technologies les Dades Personals que se li puguin requerir quan utilitzeu el formulari de contacte. Les Dades Personals seran tractades amb el grau de protecció legalment exigible per garantir la seguretat dels mateixos i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, sent l'usuari conscient i acceptant que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Finalitat. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Wekonnect Technologies tractem la informació que ens facilita per gestionar les consultes rebudes.

En resum, del que s'ha dit fins ara, la informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis i en els correus electrònics, es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, ni es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d'acord amb els principis del RGPD 679/2016. Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per protegir les dades personals que ens facilitin, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d'aquestes dades personals.

 

El nostre compromís:

Prometem protegir la seva intimitat i tractar de forma confidencial la informació que proporcioni.

La informació que proporcioni serà utilitzada únicament per a respondre a les seves consultar o referent als serveis contractats.

No revelarem la seva informació personal a tercers sense el seu consentiment.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que siguin aplicables.

 

Destinataris. A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Aquestes dades seran tractades per Wekonnect Technologies i seran sotmeses a secret professional per poder prestar-li el servei sol·licitat.

 

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Wekonnect Technologies estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió. Té sempre dret a exercir els seus drets d'informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals que ens hagi proporcionat, que estableix la RGPD 679/2016. Pot fer-ho a la següent adreça: info@wekonnect.eu, o bé, per escrit al seu domicili social situat al C / Sant Antoni Maria Claret, 2, Arenys de Munt. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.